• 0 532 503 74 78
  • info@ishekimim.com

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE MESLEK KURSLARI

Temmuz  ayı  içinde  Antalya  Valiliği  tarafından  başlatılan zincir  ile  işyerlerimize  ulaşan  resmi  yazının  ve içerikteki  kanunların  bizlere  sunduğu  koşullar  ve beklentileri  maddelerin çokluğu  ve  kafa karışıklığı olmaması  için  en  az  iki  yazıda    açıklamaya  çalışacağım.

19.07.2012  tarihli  yazının  konusu  Meslek  Kursları  Duyurusudur.

Bu  yazının   amacı  ilgili  işletmelere  Ağır ve Tehlikeli İşlerde ve  Geçici  Ustalık Belgeli  çalışacak  işçilerin  Milli  Eğitim Bakanlığı  tarafından  hazırlanıp  onaylanan kurslara  katılım zorunluluğunu  bildirmektir.

Bu  konudaki  resmi  yazıda  yer  alan  maddeleri  seri  yazılarımda  açıklamaya çalışacağım.

Yazıda  yer  alan  maddelerin sıralamasına  göre  gidersek:

1. 10.06.2012  tarih 25134  sayılı  Resmi  Gazetede  yayınlanan   İş Kanunu 85.  ve  105.    Maddeleri

85:     On altı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.

105:  85.  Maddeye  aykırı  hareket  eden  firmaların  çarptırılacağı  para  cezalarını  belirtmektedir.

 

2. 16 Haziran  2004  tarihli  25494  sayılı Resmi  Gazetede  yayınlanan Ağır ve Tehlikeli   İşler  Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, hangi islerin ağır ve tehlikeli islerden sayılacağına, kadınlarla 16 yasını doldurmuş fakat 18 yasını bitirmemiş genç isçilerin hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde  çalıştırılabileceklerine  ilişkin hükümleri belirler.

Ancak; ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu isi meslek edinmiş kadınlar ihtisas ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli islerde çalıştırılabilir.

İhtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip bu konudaki isi meslek edinmiş 16 yasını doldurmuş genç isçiler ise, sağlığı, güvenliği ve ahlâkının tam olarak güvenceye alınması şartıyla ihtisas  ve mesleklerine uygun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir.

Ağır ve tehlikeli islerde çalıştırılacak isçiler (kadınlar dahil) ile 16 yasını doldurmuş  fakat 18 yasını bitirmemiş genç isçilerin ise girişlerinde, isin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur.İşin devamı süresince de bu islerde çalıştırılmalarında bir sakınca olmadığının 16 yasını doldurmuş fakat 18 yasını bitirmemiş genç isçiler için en az 6 ayda bir, diğerleri için de en az yılda bir defa hekim raporu ile tespiti zorunludur. Bu raporlar işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, isçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık Ocağı, Hükümet veya belediye hekimleri tarafından verilir.

 

3. 31  Mayıs 2009  tarihli  27244  sayılı  Resmi  Gazetede yayınlanan

Ağır ve  Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak  İşçilerin Mesleki  Eğitimlerine  Dair  Tebliğ:

Mesleki eğitim, örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi ifade etmektedir.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, Tebliğde belirtilen belgelerden birine sahip olması gerekmektedir. Kanunun ilgili maddesine göre, mesleki eğitimin işçinin çalıştığı işle ilgili olması gerekmektedir.

Bu  zorunluluğa  sahip  işçilerin  meslek  eğitimi  aldığına  dair  kanun tarafından uygun  görülen belgeler  çeşitli  özellikleri  içermekle  birlikte  genel bir  özet  yaparsak:

  • 3308 sayılı Kanuna göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,
  • Çeşitli  operatör  ve sürücü belgeleri,
  • Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi
  • Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
  • Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler.

 

Bu  konuda  yazacağım  yazının çok uzun olmaması için  en az iki  yazıdan oluşması gerektiğini  belirtmiştim.  Kalan maddeleri  bir  sonraki  yazıda  açıklamaya çalışacağım.

 

 

Kaynak: 

Antalya  Valiliği  Meslek Kursları  Duyurusu

Resmi  Gazeteler

İş Hukuku  Kitabı

Dr.  F.  Yonca  AYAS