• 0 532 503 74 78
  • info@ishekimim.com

İŞ SAĞLIĞI

SAĞLIKLI İŞÇİ ETKİSİ

Sağlıklı işçi etkisinin göz önüne alınmadığı araştırmalarda sonuçlar yanıltıcı olabileceğinden önlem alma ve müdahalede bulunma şartlarını olumsuz etkileyebilir. Özellikle çocukluk çağında başlayan kronik hastalıklar için genel toplum karşılaştırma grubu olarak alınmamalıdır. 

2022-09-03

TIBBİ YAKLAŞIM

Tıbbi yaklaşım özellikle meslek hastalıklarının önlenmesinde (16) ve dolaylı olarak da iş kazalarının önlenmesinde önem taşımaktadır. Risk analizi ve risk yönetimi ile alınan tedbirler her zaman meslek hastalıklarını önlemeye yetmeyebilir. Tıbbi yaklaşımın bir parçası olan periyodik muayeneler hastalıkların erken dönemde tespit edilmesini sağlar. 

2022-08-05

İŞ KAZASI

İş kazaları sadece kaza geçiren çalışanı etkilemez. Çalışanın merkezde olduğu halkalar halinde ailesini, iş yerini, çalışma arkadaşlarını, toplum sağlığını ve ekonomisini olumsuz etkiler.  En önemli özelliği ise %98 oranında engellenebilmesidir.

2022-07-27

TEHLİKE DEVAM ETMEKTE: ASBEST; NEREDEYİZ?

Sağlığa olan zararları bilinmesine rağmen asbest hala gündelik hayatımızın ortasında yer almaktadır. Kentsel dönüşüm için yıkılan her bina; sökülen her tekne ve geri dönüşen her otomobil çevreyi ve insanı tehdit etmektedir. Doğal afetler ile ilgili olarak ise ülkemizde asbeste dair hiçbir tedbir mevcut değildir.

2022-07-21

RİSK DEĞERLENDİRMESİ, RİSK ANALİZİ

‘’ Risk değerlendirmesi yapılmayan işletmelerde iş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmasına onay verilmiş olmaktadır. Çünkü çalışanları bekleyen tehlikeler ve riskler bilinmiyor olacaktır. Özellikle ölümle sonuçlanan iş kazası yaşanması durumunda gerek işverenin gerekse iş güvenliği uzmanın, hapis cezasına kadar götürebilecek yaptırımlarla karşılaşılması mümkündür. ’’ (19)

2022-07-04

ÖĞRETMENLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI YAKLAŞIMI

Her meslekte olduğu gibi öğretmen ve eğitmenlerin de alanlarına özel riskleri mevcuttur. Yazıda bu riskler ve yaklaşım özetlenmeye  çalışılmıştır

2021-10-27

BITCOIN VE İŞ SAĞLIĞI

Dünyada büyük değişimler olurken ekonomi ve para piyasaları da payını almaktadır. Bu değişimlerden önemli bir tanesi kripto paralar veya BITCOIN. Bu gelişmeler aynı zamanda yeni meslek grupları oluşturmaktadır. Günümüzün Bitcoin yatırımcıları ; traderları gibi. Amaç iş sağlığı olunca yeni meslek gruplarına da el atmak lazım    

2021-02-13