• 0 532 503 74 78
  • info@ishekimim.com

İSG SİSTEMİNE DAİR

BİR İŞ KAZASININ ANATOMİSİ

''Net olan şudur ki: İş sağlığı kuralları tıpkı hukuk kuralları gibi nesneldir, herkes içindir, herkes uymak zorundadır hiçbir birey, işyeri ve zaman için esnetilemez, değiştirilemez.'' TEMEL İŞ SAĞLIĞI KİTABI / AYAS  

2022-08-24

İŞ KAZASI FARKLI TANIMLAR YENİ YAKLAŞIMLAR

İş Kazası, mevzuatta ve alan yazında çok farklı tanımlara sahiptir.  

2022-08-18

RİSK DEĞERLENDİRMESİ, RİSK ANALİZİ

Risk değerlendirmesi ile İSG sistemi içinde: ‘’İş sağlığı ve güvenliği alanında risk değerlendirmesi ifadesi ile çalışanın sağlığı ve iyilik hali üzerinde etkili olabilecek faktörlerin tanımlanması ve ölçüme dayalı olarak değerlendirilmesi kastedilir’’ Tehlike herkes için söz konusu olup genel bir kavram iken; risk belirli şartlarda belirli kişiler içindir. (6) .

2022-08-13

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLEŞENLERİ

İSG düzenlerinin işletilebilmesi için bileşenlerinin çok iyi bilinip tek tek ele alınıp sistematik olarak birleştirilmesi gereklidir. Bu bileşenler bir açıdan sistemi oluşturan parçalar iken bir diğer açıdan sistemi oluşturan kişiler ve ekiptir

2022-07-21

İSG KURULLARI VE DENGE

İSG Kurulları sadece sorunlu zamanlarda toplanmaz

2018-02-15

İŞ SAĞLIĞI SİSTEM ANALİZİ

Sistem ve analizi işyeri hekimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır..              

2017-04-11

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİĞİ

İSG  sistemi  içinde  G  ve  S  harflerinin  yan yana  yürümesi  gereken  işbirliğini  düzenleme  zamanı  çoktan  geldi.  İŞ  GÜVENLİĞİ  MÜHENDİSLERİ  zamanı  da...

2015-05-22