• 0 532 503 74 78
  • info@ishekimim.com

BEDEN BEYİN RUH ÜÇLÜSÜNE (BBR ÜÇLÜSÜ) BİLİMSEL AÇIKLAMALAR; VAR MIDIR EVET VARDIR....:

Peki bu bir sihir midir?

Değildir

Bu ortak çalışma bir mucize midir?

Evet, bir mucizedir ama zaten vücudumuzun sahip olduğu yaratılışımızda var olan bir mucizedir.

Bu mucize öyle iki dokunuş bir bakışla açığa çıkacak temeli olmayan bir mucize değildir. Vücudumuzun işleyişi içinde yer alan somut bilimsel açıklamaları olan bir gerçektir.

Bu üçlü bedenimizin fiziksel eylemlerinin, hormon salınımlarının ve sinir ağlarımızın birbiri ile bağlantısı ile oluşmuş bir üçlemedir. (Adını ise BBR üçlüsü olarak ben koydum terim kesinlikle bana aittir.)

Nasıl çalışır peki bu BBR üçlemesi?

Sinir sistemi sadece sinir ağlarının elektriksel uyarımı ile değil aynı zamanda bu sistemi etkileyen enzimler bazı proteinler ve hormonların etkisi ile de düzenlenmektedir.

Bunun açılımı şudur: Duygularımız acılarımız rahat hissetmemiz kimyasal maddelerin ve sinir ağlarının ortak çalışması sonucu meydana gelir.

Ağrı duyusunu örnek olarak alırsak: Ağrı duymamızda sinir uçlarının elektriksel uyarımı kadar bradikinin, serotonin, prostoglandinler ve araşidonik asit gibi salınımlar da etkilidir. Ağrının algılanmasında son nokta kabul edilen persepsiyon aşamasında ise kişinin sübjektif duygusal deneyimlerinin neden olduğu uyarının psikolojik etkisi de söz konusudur. Bu etkinin ise sinir ağları ve madde salınımı üstüne etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

Anksiyete ve depresyon gibi olgularda fizyolojik ağrı varmış gibi hissedilen psikosomatik ağrı da güzel bir örnektir. Dikkatinizi çekerim ki AĞRI YOKTUR demedim ama köken fizyolojik değil dedim.

Biliyoruz ki iç ve dış çevreden gelen etkiler ve duygusal faktörler sinir sistemimizde önemli değişiklikler yaparlar. Sinir sistemi etkileri de fizyolojik ve ruhsal değişikliklere neden olur.

Ağrı örneğinde gördüğümüz gibi sinir sistemi, beden ve ruhsal durum birbiri ile bağlantılıdır. Beyin ise santral sinir sisteminin merkezi olduğundan bu bağlantıya BBR dedim. Çünkü ruhsal durumumuz ile salınan kimyasal maddeler, sinir sistemi etkileşimlerin,i bedensel mekanizmaları değiştirebilmektedir. Ya da bedensel mekanizmalar beyinsel ve ruhsal durumu etkileyebilmektedir. Buna en güzel örnek spor, serotonin ve mutluluk hissidir. Ya da melatonin triptofan ve uyku üçlemesidir. Yani şu meşhur uykusuzluk efsanelerinin ana nedeni triptofan eksikliğiniz olabilir.

Özetle evet beden beyin ruh ya da benim taktığım isim ile BBR Üçlemesi ve etkileşimi bir gerçektir. Ve esrarengiz büyülü bir üçleme değil doğanın, vücudumuzun muhteşem üçlemesidir.

Ayrıca bu üçlünün birlikteliği öyle yarım saatlik dokunmalar, anlık müdahaleler ile oluşmaz. Vücudumuzu tanımak, sinir sistemini bilmek, nörokimyasal aktivitelerimizi bilmek, vücut kadar beyin ve ruhu da beslemekle birliktelik sağlanır.

Bu ise her zaman değindiğim ve değineceğim YAŞAM TARZIMIZ ile şekillenir gerçekleşir.

Spor, meditasyon, alternatif yaklaşımlar ise gereklidir ancak klasik tıp biliminin sunduklarının üstüne oturtulmak zorundadır.

Anatomi, fizyoloji, histoloji, biyokimya, endokrinoloji, nöroendokrinoloji, farmakoloji bilmeden bu konuda konuşmamak gerekir.

Ve destekleyici yaklaşımlar da doğru eller tarafından insana sunulmalıdır. Yanlış bir dokunuş, yanlış bir an dengeyi bozabilir.

İnsan bedeni beyni ve ruhu doğanın evrenin en büyük mucizesi; kıymetini bilelim saygı ve sevgi gösterelim…

Sevgili BBR Üçlemesi…

Doktor Fahriye Yonca AYAS

07.02.2020

KAYNAKLAR

1. Osman Nuri AYDIN / Ağrı Ve Ağrı Mekanizmalarına Güncel Bakış/ ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi2002; 3(2) : 37 – 48

2. Gülseren AKYÜZ, Merve Akdeniz LEBLEBİCİLER / Otonom Sinir Sistemi Anatomisi Ve Değerlendirilmesi / Türk Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Derg. 2012;58 Özel Sayı 1; 1-5

3. Ahmet Uğur DEMİR / İnsan Anatomisi Ve Fizyolojisi Slaytla