• 0 532 503 74 78
  • info@ishekimim.com

İŞÇİ NE ZAMAN İŞYERİ HEKİMİNE GİTMELİDİR?

Bildiğimiz  gibi  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  konusunda  ülkemizde  önemli  değişiklikler,  gelişmeler  yaşanmaktadır.  Bu  gelişmelerin  etkilerini  yorumlarken  ya  da  tartışırken bir  yandan  da  uyum  sağlama  çabalarımızın  olması  gerektiği  de gerçektir. Tüm  bu  uyum  sağlama  çabaları  içinde  bazen  çok  sıradan  noktalar  gözümüzden  kaçabilir. 

Bildiğimiz  gibi çalışanlarımız    hastalanınca,  kaza  geçirme  durumunda, ağrı  kesici  vb.  ilaçlara  ihtiyaç  duyunca  sağlık  birimine  giderler.  Ancak,  iş  yerimizin  niteliği, çalışma  koşulları  ve  tehlike  sınıfı  ne  olursa  olsun, tüm  çalışanların  veya  çalışmaya  başlayacakların  aşağıda  yer  alan  koşullarda  İşyeri  Hekimine  gitmesi  gereklidir.

İşe girişlerde,

İşyeri Hekimine muayene olup ilaç tedavisi verilenler, ilaçları bitince kontrol için,

İşyeri Hekimi hastaneye sevk ederse sevk sonucunu bildirmek için,

İşyeri Hekimi ya da başka bir hekim tarafından rapor verilirse rapor bitiminde,

İşyeri Hekiminin olmadığı durumlarda idare tarafından hastaneye gönderilenler bilgi vermek için,

İşyeri Hekiminin gerekli görüp çağırdığı hallerde,

Periyodik muayeneler için çağrı yapılınca,

Kadın işçiler  doğum  izni  sonrası.

Ayrıca , İşyeri Hekimi yokken hastaneye gönderilen çalışanların insan kaynakları aracılığı ile İşyeri Hekimine bildirilmesi gereklidir.

Bu uygulama  ile  çalışanların  sağlık  formları  eksiksiz  doldurulur,  hastaneye  giden  işçilerin  sağlık  durumu  takibi  yapılır,  rapor  sonrası  işçilerin  başlamasında  kontrolleri  yapılır.  Tüm bunlar yasal  yükümlülük  olmasının  yanı sıra  işgücü  kaybı  açısından  da  bilgilenmemizi  ve  sağlıkla  ilgili  tüm  bilgilerin  tek  merkezde  toplanmasını  sağlar.

Dr.  F.  Yonca  AYAS

 

FOTOĞRAF:  http://denisesalceda.com/defend-your-health-be-an-empowered-patient/