• 0 532 503 74 78
  • info@ishekimim.com

İŞYERİ HEKİMLİĞİ KAYIT PROGRAMLARI

Günümüzde giderek uzmanlık alanı haline gelen İş yeri hekimliği sadece işçiler için değil; tüm toplum için refah düzeyini artırmada etkili bir enstrüman olarak görülmektedir.

Tüm dünyada işyeri hekimlerinin elektronik sağlık kaydı kullanımı konuşulurken; ne yazık ki bu konu özellikle ülkemizde tam anlamıyla önem kazanmamıştır.

İşyeri hekimliği ve iş sağlığı için henüz sağlık sistemine entegre değildir.

İş  sağlığı ve Güvenliği  sistemi için  kişisel ya da kurumsal kullanım için sunulan yazılımlar ve programlar mevcuttur.

Peki ama hangi program; nasıl bir program?

İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği için kullanılacak programın öncelikli olarak tüm firmalar için temel unsurları olmak zorundadır:

İşe giren işçilerin hekimin bilgisine sunulması

Hekimin işe giriş raporu verdiği kişi bilgilerinin insan kaynaklarına ulaşabilmesi

Anlık çalışan sayısı

Çalışan sınıflandırması

İşe giriş raporları verilmiş çalışanların filtrelenmesi

Riskli ve özel ilgi gerektiren grupların filtrelenmesi

Taşaron çalışanlarının filtrelenmesi ve takibi

İşyeri Hekimi görev ve sorumluluklarına uygun vazifelerin hatırlatılması

İşyerinin farklı doktorları için farklı giriş ve şifrelendirme

Yapılan işlerin takibi

Diğer sağlık personeli için kısıtlı bilgilendirme

İSG Kurul ve kararlarının tamamlanması ve takibi

İşyeri Hekimi görevine uygun çalışmaların İnsan Kaynakları tarafında hasta özel bilgilerinin korunarak izlenebilmesi; insan kaynaklarının kendi sorumluluklarını takip edebilmesi.

İstatistik çalışmalarına uygunluk sağlayabilmesi

Kimyasalların girişi ve kullanımı konusunda takip sunması

Ana ekranların ve tüm ara yüzlerin kullanıcı dostu olması

Yukarıda saydığımız beklentiler tüm iş sağlığı sistemleri için gerekli maddelerdir.

İş sağlığı konusunda kullanılacak programın olmazsa olmazlarıdır.

Her çalışma ortamının kendine özgü koşulları da mevcuttur.

Firmanın ihtiyaçları, beklentileri ve risk haritasına göre evrilebilir programlara ihtiyacımız vardır. Ancak; şu anda piyasada genel olarak İSG Sisteminde bir bölüm ve modüller olarak kullanıma açık programlar vardır.

Sadece işyeri hekimlerine yönelik programlar ise yine rutin hekimlik programlarının yasal prosedürlere uyumlu halidir.

Mevcut programlar temel ihtiyaçları tam anlamı ile karşılamak yerine; farklı modüller sunmaktadır. Odyo çizimlerinin görüntüsü, ilaç bilgileri, iş sağlığına özel değil İSG sistemi için risk analizi örnek soruları içermek gibi.

Şu anda elimizde bulunan yazılımlar içinde çalışılan firmanın genel sistemine entegre olabilene de rastlamadım.

Özetle üç beş nokta dışında bir çoğu birbiri ile aynıdır.

Burada sorulması gereken sorular:

Acaba bu yazılımlar hazırlanırken algoritma açısından kaç tane tecrübeli işyeri hekiminin fikri alındı?

Kaç adet kullanıcıya pilot çalışma yaptırıldı?

İhtiyaç analizi yapıldı mı?

Kaç farklı sektörün ve iş ortamının iş sağlığı sistem analiz yapıldı?

Kademeli şifrelendirme mevcut mudur?

Programlar yasal prosedürler ve tıbbi etik açısından gerekli gizliliğe sahip midir?

Özetle  İş  Sağlığı giderek özel  bilim dalı haline gelirken;  kullanılacak  programların da ;  İş Sağlığı  Sistemi  temel ilkelrine uygun ve  firma en  azından  sektör  bazında  özel  olması gereklidir.

Yasal  prosedürler  yanında ;  tıp  etiği;  kiş  mahremiyeti  konusunda  hassassiyet  korunarak  özellikle  insan  kaynakları ile  iletişim  kurabilmelidir