• 0 532 503 74 78
  • info@ishekimim.com

SAĞLIKLI İŞÇİ ETKİSİ

İşyerinin sağlık araştırmalarındaki sonuçlarda bazı hastalıklar için çıkabilecek memnun edici sonuçlar sağlıklı işçi etkisi nedeniyle olabilir. Healthy Worker Effect” terimi ilk defa Mc Michael tarafından 1974    yılında kullanıldı. Goldsmith (1975) en fazla olarak, endüstriyel alanda çalışanların kohortlarında, çalışmayan kişilere göre daha iyi bir yaşam beklentisinin olduğuna işaret etti. Fox and Collier, genel popülasyonu referans noktası alarak, sağlıklı işçilerin hayatta kalma etkilerini değerlendirmek için bunu standardize edilmiş mortalite oranı (The Standardized MortalityRatio (SMR)) terimiyle ifade etti.

SMR değeri, HWE’nin yokluğunun ya da az etkisinin bulunduğunun göstergesi olarak kullanıldı (35).

İş yeri hekimleri işe giriş muayenelerini yaparken genellikle işe uygunluk açısından daha sağlıklı olan kişiler için işe girebilir onayını verir. Çalışılacak sektörün özelliklerine göre işe alınacak kişiler kendilerinde  bulunan sağlık sorunlarına bağlı olarak  elemeye tabii tutulur Periyodik muayeneler sırasında da risk gelişen işçilere iş değişikliği, işyerinde pozisyon değişikliği veya sektör değişikliği önerilir. Sağlıklı kişiler çalışmaya seçilir, sağlıklı işçiler çalışmaya devam eder. İşin özelliklerine göre bu etki değişebilir. Sağlıklı işçi etkisinin göz önüne alınmadığı araştırmalarda sonuçlar yanıltıcı olabileceğinden önlem alma ve müdahalede bulunma şartlarını olumsuz etkileyebilir. Özellikle çocukluk çağında başlayan kronik hastalıklar için genel toplum karşılaştırma grubu olarak alınmamalıdır. Araştırmalara olan bu etki sonucu; 

İşçilerin daha sağlıklı olduğu

Risklere maruz kalım açısından sorun olmadığı

Şeklinde sonuçlar ortaya çıkabilir.

Sağlıklı işçi etkisi özellikle çocuklukta başlayıp, erken semptom veren veya kısa latent döneme sahip hastalıklar için daha önemli bir sorundur.

Yanlış varılan bu sonuçlar:

Risk değerlendirmelerini etkiler

Çalışma ortamı için alınacak tedbirlerin önemini azaltır

Uzun sürede çalışanlarda ortaya çıkabilecek sağlık sorunları için koruyucu önlemleri önemsizleştirebilir.

Uzun vadede toplum sağlığını etkiler.

Özetle aslında sahada iş çalışana uydurulmuyor, işe çalışan seçiliyor. 

Kaynaklar

35. Akdur R., Sağlıklı İşçi Etkisi 2016

Temel İş Sağlığı / AYAS F.Y. / BORDOBİLİM YAYINLARI 2022 kitabından alınmıştır.

Lütfen kaynak göstererek paylaşınız.