• 0 532 503 74 78
  • info@ishekimim.com

TELEFERİK KAZASI, RİSK ANALİZİ VE İSG

 

Antalya teleferik kazası sonrası yine fikirler havada uçuşmaya başladı en üzücü olan yanı ise böyle bir kaza sonrası bile fikirlerin ev siyasi bakış açısı ile dile getirilmesiydi.

Aslında konu bilimsel olarak nettir. İşletmeyi kuran bir ekip vardır bir de şu anda sorumlu olan bir ekip.

Bunu sağa sola siyasete çekmeye gerek yoktur.

İdari olarak cevaplanacak sorular:

1 . Kuran ekip kimdir?

2. Şu an sorumlu olan ekip kimdir?

3. Şu an sorumlu olan ekip bu sistemi devralırken yazılı bir sorumluluk yetki anlaşması yapılmış mıdır?

İş sağlığı ve güvenliği açısından bakılacak olursa şu an sorumlu ekip kim ise (yazılı olarak) sorumluluk onlardadır. Geçmişe yönelik bir suçlama yapılamaz çünkü:

‘’ Risk değerlendirmesi yapılmayan işletmelerde iş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmasına onay verilmiş olmaktadır. Çünkü çalışanları bekleyen tehlikeler ve riskler bilinmiyor olacaktır. Özellikle ölümle sonuçlanan iş kazası yaşanması durumunda gerek işverenin gerekse iş güvenliği uzmanın, hapis cezasına kadar götürebilecek yaptırımlarla karşılaşılması mümkündür. Kamu ve özel tüm işyerlerini kapsamına alan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’u tehlikelerin ortaya çıkarılmasını ve bu tehlikelerin neden olabileceği risklere karşı derhal önlem alınmasını emretmektedir. Bunları yapabilmek, ciddi yapılmış ve yapıldıktan sonra gerçek anlamda uygulamaya konulmuş ve gerektiğinde revizyona tabi tutulmuş Risk Değerlendirmesi ile mümkün olabilecektir.’’ (1)

Unutmayalım ki iş ekipmanlarında, organizasyonda, ürünlerde, işyerinde değişiklik olunca; iş kazası gerçekleşince ve düzenli aralıklarla risk analizi yenilenmelidir. (2)

Bu bilgiler ışığında yeni ekibin yapması gereken ne idi sorusunun cevabını ise Temel İş Sağlığı Kitabı satırlarında belirtmiştim ben:

Sizin işe başlamanızdan önce yapılmış ama yasal süresi dolmamış bir risk analizi mevcut ise mutlaka:

1. Okuyunuz

2. Kendiniz işyerinizi yeniden tanımaya çalışarak değerlendiriniz

3. Kendi gözlemlerinizi yukarıdaki bilimsel sıralamayı esas alarak mevcut risk analizi ile karşılaştırınız.

4. Mevcut risk analizi yapıldıktan sonra işyerinin ana binasında, eklentilerinde, çalışma koşullarında, çalışma sisteminde çalışan profilinde bir değişiklik olup olmadığını mutlaka öğreniniz.

5. İşyerinin üretime göre yerleşim biçimi iş yükü dengesini etkiler. Değişiklik olup olmadığını sorgulayınız.

(Üretim biçiminin sürekli veya kesikli olmasına göre kalifiye işçi ihtiyacı da değişmektedir. (3) (İşe alımlarda bu da akılda tutulmalıdır.)

6. Sendikal özelliklerinde değişiklik olup olmadığı

7. İlgili birimlerden bu değişiklikler ile ilgili yazılı olarak bilgi isteyiniz.

8. Analizde yapılması gereken değişiklikleri not alınız ve yazılı olarak yönetime MUTLAKA bildiriniz.

Şu anki sorumlu ekip kurucu ekip ise zaten yapılması gereken periyodik muayenelerin yazılı olarak beyan edilmesi gereklidir; yeni bir ekip devraldı ise, teslim aldığı günden itibaren sorumluluk o ekibe aittir, geçmişten gelen hataları tespit etmek ve gidermek de yeni ekibin görevidir.

Özetle bilim, akıl ve prosedür konuşur…

Sağa sola çekmek ne giden canlara fayda sağlar ne de bizlere.

Saygılarımla…

Kaynaklar

1. Akpınar T. Çakmakkaya B.Y., ş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü, Çalışma ve Toplum, 2014/1

2. Yılmaz F., Avrupa Birliği ve Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği: Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurullarının Etkinlik Düzeyinin Ölçülmesi İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Doktora Tezi Danışman Doç. Dr. Süleyman ÖZDEMİR 2009

3. Gülsün B. Üretim Planlama ve Kontrol, Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Sunumu