• 0 532 503 74 78
  • info@ishekimim.com

ÖĞRETMENLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI YAKLAŞIMI

Öğretmenler ve eğitmenler için genel risk analizi kurallarının yanında olarak düşünülmesi gereken  değişkenleri sıralayacak olursak:

Eğitim  kurumunda  çalışmak

Çalışma  koşullarının neden  olabileceği  meslek  hastalıkları

Farklı yaş kuşakları ile etkileşim ve iletişimde bulunmak

Eğitim verilen bireylerin farklı sosyodemografik özelliklere sahip ailelere sahip olması

Farklı kelimeler ile ifade edersek:

Bilgi aktarımını  nesiller  arası  sağlamak

Eski kuşaktan yeni kuşağa geçişte özellikle günümüzde hızla değişen yaşam şekilleri, kuşak farkları, ilişki zenginliklerini yakalamaya çalışmak.

Z kuşağı, Y Kuşağı, Kristal Çocuklar, İndigolar   ve anneleri ve babaları, 

Özetlersek:

Bir  eğitim  kurumunda  farklı  yaş,  cinsiyet,  dünya  görüşü,  yaşam  şekli   ve  zihinsel  kapasiteye  sahip  çocuklara,  gençlere  hem tek  tek  hem  de  grup  olarak  ulaşmaya  çalışmak.

Çocuklarımızın  aileleri  ile  dengeli,  yapıcı  bir  iletişim  sağlamak

 

Eğitimde başarının günümüzde daha çok sınav sonuçları ile ölçülmesinin yarattığı baskı ve stres

ÇALIŞMA KOŞULLARININ NEDEN OLABİLECEĞİ MESLEK HASTALIKLARI

Beden ve beyin ile çalışmak;

Ruh bütünlüğünü sağlam tutmak zorunda kalmak,

Ayakta ve oturarak,

Yüksek sesle ya da

Bilgisayar başında çaba harcamak

Çoğunlukla  ayakta  durmak,

Bilgisayar  başında  çalışmak

Sürekli  ve  yüksek  sesle  konuşmak,

İşimize  özel  stres  nedenleri,

Ulaşılması  gereken kitlenin  farklılığı,

Eğitim  ve  eğitici  anlayışının sürekli  değiştiği  bir  ülke  ve  zamanda  yaşamak

Öğretmen  olmayan  diğer  beyaz  yakalı çalışanlarımızın  da  iş  alanımız  nedeniyle  ortak  ortamlar  ve  sorunlarını  paylaşmak.

 

  1. Çoğunlukla  ayakta  çalışmak  doğru  duruşla  olmadığı  zaman;

Kas  ve  iskelet  sisteminde  deformasyonlara  neden  olabilir.

Kas  iskelet  sistemi  dengesinin  doğru  paylaşılamaması  nedeniyle  zaman  içinde  ağrılar,  kas  iskelet  sistemi  hastalıkları  ortaya  çıkar.

Ayakta durdukça  bir  süre  sonra  omuzlar  düşmeye  başlar,  yük  ayaklar  arasında  dengeli  paylaşılamaz

Toplardamar  hastalığı   olan  varislere  neden  olur.

 

  1. Sürekli   ve  özellikle  yüksek  sesle  konuşmak  

Solunum  sistemi ve  bu  sistemle  ilişki  içindeki  kulaklar, ses telleri için  risk  oluşturmaktadır. 

Ses  tellerinin  yıpranması;

KBB  ve  solunum  sistemi  enfeksiyonları  özellikle de  farenjit  tipik  öğretmen hastalığıdır.

Farenks,  anatomik  yapısı, komşulukları  nedeniyle;  solunum  sistemi   ve  sindirim  sistemini  etkileyen  olumsuz  etmenlere  karşı   hassastır.

Sürekli  kapalı  ortamlarda çalışmak

Tozlu  ortamlar  ( tebeşir  tozu  varsa  özellikler  )

Sürekli  ve  yüksek  sesle  konuşmak

Gastroözefajial reflü

Sigara  farenjit  riskini artıran etkenlerdir.

Öğretmenler  ve eğitmenler için diğer olası meslek hastalıkları:

Ses kısıklığı

Ses tellerinde şişlik ve kızarıklık,

Ses teli nodül ve polipleri

  1. Tüm ofis çalışanları için söz konusu olan

Uzun  süreli  bilgisayar  kullanma

Pozisyon  bozuklukları

Hareketsizliğe  bağlı  hareket  sistemi  ( kas, eklem, kemik)   sorunları

Uzun  vadede  hareketsizlik  nedeniyle  dolaşım  sistemi, sindirim  sistemi sorunları,

Ve tabi ki bir de stres  faktörü öğretmen ve eğitmenler için dikkate alınmalıdır.

Tüm bu sayılan risk unsurları ve olası meslek hastalıkları içinde en özel sayılabilecek   ses kısıklığı ve vokal nodüller  konusunu ve yaklaşımı biraz ayrıntılı ele alırsak:

Tanı ve tedavinin değerlendirilmesinde günümüzde akustik analiz programları mevcuttur (1).

Tedavide ses terapisi ve cerrahi tedavi olarak iki yöntem mevcuttur. Ses terapisi ile uygulanan medikal tedavide hidrasyon sağlanarak  larengeal mukozal yüzeylerde de  kayganlık hedeflenmektedir (2) .

Medikal ve terapi ile düzelmeyen hastalarda cerrahi tedavi önerilmektedir (3).

Tüm bu bilgilerin ışığında bakıldığında  eğitim kurumları için risk analizi yapılırken genel risk analiz koşul ve kurallarının yanı sıra  işyerine özel etkenler de listeye eklenmelidir (4).

Öğretmenler için risk analizi, işe giriş ve periyodik muayeneler için:

Genel fizik muayene

Kas iskelet sistemi sorgulama ve muayenesi

Göz hastalıkları sorgulama ve muayenesi

Kulak Burun Boğaz sorgulama ve muayenesi

Özel meslek hastalıklarına bağlı semptomlar oluştuğu zaman ses analizleri

Yaşam tarzı sorgulaması

Sıvı tüketimi sorgulaması

Özellikle sigara sorgulaması

Kalp damar sistemi ve varislerin sorgulanması ve incelenmesi

Gerektiği zaman iletişim becerileri sorgulanması ve eğitimi

Uyku düzeni sorgulanması temel olarak yapılmalıdır.

 

Dr. Fahriye Yonca AYAS

 

 

KAYNAKLAR

 

  1. Cox NB., Morrison MD. Acoustic   analysis of voice  for  computerized laryngeal pathology assessment: The Journal of Otolaryngol., 12:(5), 295-301, 1983
  2. ERTÜRK KARAMÜRSEL A., DURSUN G., SATI I., Vokal Nodüllerde  Ses Kalitesindeki  

Düzelmenin Akustik Olarak Değerlendirilmesi, KBB ve BBC Dergisi, 12 (2): 69–73, 2004

  1. Werkhaven  J.,Ossoff RH.  Surgery  for  benign  lesions  of  the glottis : Otolaryngol Clin North Am. .Vol 24-5; 1179-1199, 1991.
  2. AYAS F.Y., Temel İş Sağlığı Kitabı 2012 Bordo Bilim Yayınları Antalya