• 0 532 503 74 78
  • info@ishekimim.com

Üç  makalemizin  sonuna  geldiğimizde    konuyu  şöyle  toparlayabiliriz:

Valilik  tarafından  ASBAŞ Genel  Müdürlüğü’ ne  Meslek Kursları  Konulu  resmi  yazı  firmalarımıza Meslek  Kursu  ve  geçerli  bazı  sertifikaları  almamış  kişilerin  istihdam edilmemesini  bildiriyor.

Ayrıca  ÇIRAK  statüsünde  çalıştırılacak  işçilerin  Resmi  Eğitim kurumu  öğrencileri  olması durumundaki  avantajları  ve  olması  gereken şartları  içeriyor.

07.09.2012  ve  10.09.2012  tarihli  yazılarda  Antalya Valiliği  tarafından 19.07.2012  tarihinde  kurumlara gönderilmiş Meslek Kursları  konulu   yazının   ilk   5 maddesini  açıklamıştım.

Firmalara  iletilen  yazının  sıralamasına  göre  devam edersek:

 

 6.  03.07.2012  tarih  24804  sayılı  Resmi  Gazete’ de  yayınlanan

Mesleki ve  Teknik  Eğitim Yönetmenliğinin 246. Maddesi

Mesleki  Eğitim  almış  olanların  alanlarında  istihdamı  ile  ilgili  bilgiler  içermektedir.

Maddeye  göre  istihdam edilenlerin  mesleki ve teknik  orta öğretim diploması, sertifika ile  kurs  bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe  uygun mesleki eğitim   aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilemezler. İş yeri sahipleri, istihdam edecekleri  kişilerden, yapacakları işle ilgili  mesleki eğitim aldığını gösterir  belgeyi istemek zorundadır.

 7.  16  Aralık  2010 tarih  27287 Sayılı  Resmi  Gazete’ de  Yayınlanan 

Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile  Şantiye  Şefleri  ve  Yetki Belgeli  Ustalar  Hakkında  Yönetmelik

Adından anlaşılacağı  üzere  bu  yönetmelik  özellikle  Yapı ve  Şantiye  Şeflerini  ilgilendirmekle  beraber,  mesleki  eğitim almamış  kişilerin  çalıştırılmaması  konusunda  yönetmeliktir.

8. Bayındırlık ve  İskan Bakanlığı Teknik  Araştırma  ve  Uygulama Genel  Müdürlüğü’ nün   06.07.2011  tarih   12984  sayılı  yazısı

Yapı  ve  İnşaat  İşlerini  içermekle  beraber  mesleki  eğitim  şartının önemini  ve  geçerli  sertifkaları  bir kez  daha hatırlatmaktadır.

Üç  makalemizin  sonuna  geldiğimizde    konuyu  şöyle  toparlayabiliriz:

Valilik  tarafından  ASBAŞ Genel  Müdürlüğü’ ne  Meslek Kursları  Konulu  resmi  yazı  firmalarımıza Meslek  Kursu  ve  geçerli  bazı  sertifikaları  almamış  kişilerin  istihdam edilmemesini  bildiriyor.

Ayrıca  ÇIRAK  statüsünde  çalıştırılacak  işçilerin  Resmi  Eğitim kurumu  öğrencileri  olması durumundaki  avantajları  ve  olması  gereken şartları  içeriyor.

 

Kaynakça:

Makaleler  içinde  sayısı ve tarihi  geçen  Resmi  Gazeteler

Söz  konusu  Yönetmelikler

İş Hukuku  Kitabı

Valilik  Resmi  yazısı

 Dr. F.  Yonca  AYAS