• 0 532 503 74 78
  • info@ishekimim.com

BEDEN BEYİN RUH ÜÇLEMESİ

DİJİTALLEŞME VE SİRKADİYEN RİTM

Dijitalleşme tüm hızı ile yaşantımıza girmişken faydaları kadar sağlık üstüne etkileir de konuşulmalı. Bu yazı özellikle sirkadiyen ritme etkileirni hatırlatma ve korunma için yazılmıştır.

2022-08-06

BEDEN BEYİN RUH ÜÇLÜSÜNE (BBR ÜÇLÜSÜ) BİLİMSEL AÇIKLAMALAR; VAR MIDIR EVET VARDIR....:

Beden beyin ruh üçlüsü; bizi biz yapan BBR üçlüsü. Doğru mudur bu üçlemenin gücü ve birlikte çalıştığı?  Doğrudur Peki bu bir sihir midir?

2020-02-07

BEDEN BEYİN RUH ÜÇLÜSÜNE (BBR ÜÇLÜSÜ) BİLİMSEL AÇIKLAMALAR; VAR MIDIR EVET VARDIR....:

Beden beyin ruh üçlüsü; bizi biz yapan BBR üçlüsü. Bir çok popülist yaklaşımda bağlantıları dile getirilmektedir. Şifacılar, şifacıyım diyenler, spor hocaları, meditasyon yapanlar ve yaptıranlar bu üçlemeden söz ederler. Doğru mudur bu üçlemenin gücü ve birlikte çalıştığı? Doğrudurrı

2020-02-07

SAĞLIK BÜTÜNCÜL BAKIŞ KLASİK TIP VE ENERJİ

Yaşamınızı sadece tek bölümüne odaklanarak ya da tek noktayı ele alarak değiştiremezsiniz. Sağlığınızı da çok yönlü olarak ele almalısınız.

2020-02-06

SAĞLIK BÜTÜNCÜL BAKIŞ KLASİK TIP VE ENERJİ

Yaşamınızı sadece tek bölümüne odaklanarak ya da tek noktayı ele alarak değiştiremezsiniz. Sağlığınızı da çok yönlü olarak ele almalısınız. İşte bu nedenle YAŞAM TARZI diyorum. Bu nedenle BÜTÜNCÜL BAKIŞ AÇISI diyorum. Bu nedenle sağlık ve sağlıklı olmak için yapılması gerekenler TIP EĞİTİMİ almış kişiden KANITA DAYALI OLARAK öğrenilmelidir diyorum.

2020-02-06

RİTİM YAŞAMA EMİR VERMEK VE EVREN DENGESİ ; SİRKADİYEN RİTİM

Sirkadiyen ritim çok unutulsa da aslında sağlığımızı etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi

2019-03-22