• 0 532 503 74 78
  • info@ishekimim.com

Makaleler

SAĞLIKLI İŞÇİ ETKİSİ

Sağlıklı işçi etkisinin göz önüne alınmadığı araştırmalarda sonuçlar yanıltıcı olabileceğinden önlem alma ve müdahalede bulunma şartlarını olumsuz etkileyebilir. Özellikle çocukluk çağında başlayan kronik hastalıklar için genel toplum karşılaştırma grubu olarak alınmamalıdır. 

2022-09-03

BİR İŞ KAZASININ ANATOMİSİ

''Net olan şudur ki: İş sağlığı kuralları tıpkı hukuk kuralları gibi nesneldir, herkes içindir, herkes uymak zorundadır hiçbir birey, işyeri ve zaman için esnetilemez, değiştirilemez.'' TEMEL İŞ SAĞLIĞI KİTABI / AYAS  

2022-08-24

ALEC BALDWIN VE İSMAİL HACIOĞLU’ NUN AVUKATLARI 6331 SAYILI YASADAN HABERSİZ Mİ? ????

Ancak özellikle ülkemizden ve dünyadan iki kaza haberi akıllara şu soruyu getirmektedir: Sinema setlerinin, dizi platformlarının hatta televizyon stüdyolarının iş sağlığı ve güvenliğinden kim sorumludur? Böyle bir çaba var mıdır? Çalışanlar ve işverenler hak ve sorumluluklarından haberdar mıdır?

2022-08-21

İŞ KAZASI FARKLI TANIMLAR YENİ YAKLAŞIMLAR

İş Kazası, mevzuatta ve alan yazında çok farklı tanımlara sahiptir.  

2022-08-18

RİSK DEĞERLENDİRMESİ, RİSK ANALİZİ

Risk değerlendirmesi ile İSG sistemi içinde: ‘’İş sağlığı ve güvenliği alanında risk değerlendirmesi ifadesi ile çalışanın sağlığı ve iyilik hali üzerinde etkili olabilecek faktörlerin tanımlanması ve ölçüme dayalı olarak değerlendirilmesi kastedilir’’ Tehlike herkes için söz konusu olup genel bir kavram iken; risk belirli şartlarda belirli kişiler içindir. (6) .

2022-08-13

DİJİTALLEŞME VE SİRKADİYEN RİTM

Dijitalleşme tüm hızı ile yaşantımıza girmişken faydaları kadar sağlık üstüne etkileir de konuşulmalı. Bu yazı özellikle sirkadiyen ritme etkileirni hatırlatma ve korunma için yazılmıştır.

2022-08-06

TIBBİ YAKLAŞIM

Tıbbi yaklaşım özellikle meslek hastalıklarının önlenmesinde (16) ve dolaylı olarak da iş kazalarının önlenmesinde önem taşımaktadır. Risk analizi ve risk yönetimi ile alınan tedbirler her zaman meslek hastalıklarını önlemeye yetmeyebilir. Tıbbi yaklaşımın bir parçası olan periyodik muayeneler hastalıkların erken dönemde tespit edilmesini sağlar. 

2022-08-05