• 0 532 503 74 78
  • info@ishekimim.com

Makaleler

İŞ KAZASI

İş kazaları sadece kaza geçiren çalışanı etkilemez. Çalışanın merkezde olduğu halkalar halinde ailesini, iş yerini, çalışma arkadaşlarını, toplum sağlığını ve ekonomisini olumsuz etkiler.  En önemli özelliği ise %98 oranında engellenebilmesidir.

2022-07-27

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLEŞENLERİ

İSG düzenlerinin işletilebilmesi için bileşenlerinin çok iyi bilinip tek tek ele alınıp sistematik olarak birleştirilmesi gereklidir. Bu bileşenler bir açıdan sistemi oluşturan parçalar iken bir diğer açıdan sistemi oluşturan kişiler ve ekiptir

2022-07-21

TEHLİKE DEVAM ETMEKTE: ASBEST; NEREDEYİZ?

Sağlığa olan zararları bilinmesine rağmen asbest hala gündelik hayatımızın ortasında yer almaktadır. Kentsel dönüşüm için yıkılan her bina; sökülen her tekne ve geri dönüşen her otomobil çevreyi ve insanı tehdit etmektedir. Doğal afetler ile ilgili olarak ise ülkemizde asbeste dair hiçbir tedbir mevcut değildir.

2022-07-21

RİSK DEĞERLENDİRMESİ, RİSK ANALİZİ

‘’ Risk değerlendirmesi yapılmayan işletmelerde iş kazası ve meslek hastalıklarının yaşanmasına onay verilmiş olmaktadır. Çünkü çalışanları bekleyen tehlikeler ve riskler bilinmiyor olacaktır. Özellikle ölümle sonuçlanan iş kazası yaşanması durumunda gerek işverenin gerekse iş güvenliği uzmanın, hapis cezasına kadar götürebilecek yaptırımlarla karşılaşılması mümkündür. ’’ (19)

2022-07-04

ÖĞRETMENLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI YAKLAŞIMI

Her meslekte olduğu gibi öğretmen ve eğitmenlerin de alanlarına özel riskleri mevcuttur. Yazıda bu riskler ve yaklaşım özetlenmeye  çalışılmıştır

2021-10-27

BITCOIN VE İŞ SAĞLIĞI

Dünyada büyük değişimler olurken ekonomi ve para piyasaları da payını almaktadır. Bu değişimlerden önemli bir tanesi kripto paralar veya BITCOIN. Bu gelişmeler aynı zamanda yeni meslek grupları oluşturmaktadır. Günümüzün Bitcoin yatırımcıları ; traderları gibi. Amaç iş sağlığı olunca yeni meslek gruplarına da el atmak lazım    

2021-02-13

İŞ SAĞLIĞI VE PSİKOSOSYAL RİSKLERİN ÖLÇÜMÜ

İş Sağlığı ve Güvenliği içinde uzun süre boyunca belki de hiç akla gelmeyen ya da ihmal edilen faktör psikolojik boyut olmuştur. Bu yazıda psikososyal risk ölçüm araçlarından KOPENHAG hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.

2020-11-08

YİNE CORONA YİNE SADE VE BBR EŞLİĞİNDE FARKLI BAKIŞ

  Bu hafta yine Covid19 nam ı diğer Coronavirüs için sade derli toplu ve farklı yaklaşım içeren bir yazı ile birlikteyiz. Öncelikle zaman içerisinde corona için yazdığım yazılarda neler var bir bakıp bugüne gelelim:

2020-09-15